Na zajęcia zapraszamy już od 25. tygodnia ciąży.

Inne dodatkowe usługi pielęgniarskie ustalane są wg indywidualnego cennika.


Kurs szkoły rodzenia dla pacjentek zameldowanych w Warszawie (na stałe lub tymczasowo) 
i/lub płacących podatki w Warszawie jest refundowany przez miasto.

 

Wizyty patronażowe dla pacjentek podpisujących deklarację wyboru położnej (już od 20 tyg. ciąży) są refundowane przez NFZ.

 

-

Poniżej cennik dla pacjentek niespełniających wymogów refundacji.

 

 

Kurs w szkole rodzenia 500 zł

(15 godzin)

Indywidualny kurs szkoły rodzenia 600 zł

4 spotkania

Wizyta patronażowa 150 zł
Porady laktacyjne 150 zł